nasilje
Društvo

Za seksualno uznemiravanje šest meseci zatvora

Izvor: 
Politika Pet, 19/08/2016 - 19:06

Radna grupa Ministarstva pravde, skupštini bi trebalo da uputi nacrt izmena Krivičnog zakonika u kome se kao nova dela uvode proganjanje, seksualno uznemiravanje, prinudno zaključenje braka i sakaćenje polnog organa, dok će se krivične sankcije menjati kada je reč o obljubi nad nemoćnom osobom, obljubi nad detetom i obljubi zloupotrebom položaja.

Planirano je i da se kod krivičnog dela nedozvoljene polne radnje posebno sankcioniše kada je izvršeno prema detetu.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, Radomir Ilić, kaže za ‚‚Politiku" da rad na izmenama zakona nije samo rezultat nemilih događaja koji su se u poslednjih nekoliko meseci dogodili u našoj zemlji, već i obaveze Srbije prema Savetu Evrope (SE).

 Obaveza naše zemlje je da u postojeće zakone implementira Istanbulsku konvenciju koja je ujedno i konvencija SE. Reč je o dokumentu koji je donet pre nekoliko godina i koji je Srbija ratifikovala. Ova konvencija propisuje posebne mere zaštite žena i dece ne samo kada je reč o krivičnim delima protiv polne slobode i nasilja već i kada je reč o proganjanju. Primarna nadležnost Ministarstva pravde, koje je bilo zaduženo za implementaciju iz svoje nadležnosti, bila je ‚‚mini reforma" Krivičnog zakonika, objašnjava Ilić.

Kao novo delo uvodi se proganjanje, a to krivično delo čini svako ko psihički muči i "izluđuje" svoju žrtvu, šalje joj poruke, zove je telefonom ili je prati.

Takođe, kao novo delo predloženo je i seksualno uznemiravanje, za šta će biti moguće izreći i do šest meseci zatvora. To je, navodi Ilić, bilo kakvo verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva. Ovo delo je prema rečima stručnjaka "na granici" sa delima koja se podvode pod remećenje javnog reda i mira.

Statistika pokazuje da je u 2014. i 2015. u preko 58 odsto slučajeva kazna za silovanje i obljubu išla ispod zakonskog minimuma.

 
MarketingNajnovije vesti