Ekonomija

Da li je Radoica Milosavljević imao pravo da učestvuje u licitaciji za RTV Pančevo?

Izvor: 
NUNS Uto, 06/10/2015 - 21:30

Nezavisno udruženje novinara Srbije traži od Agencije za privatizaciju da u što kraćem roku preispita da li je Radoica Milosavljević mogao da učestvuje u u privatizaciji medija.

Entertainment media group tvrdi da je Radojica Milosavljević, koji je na aukciji ponudio najvišu cenu, osuđivan za krivična dela za koja je zaprećena kazna od pet ili više godina zatvora što automatski znači, prema članu 12 Zakona o privatizaciji, da nije mogao da učestvuje u postupku prodaje RTV Pančevo, kao ni ostalih medija koje je u međuvremenu kupio.

U ovom članu Zakona o privatizaciji se kaže da  kupac ne može biti “fizičko lice koje je osuđivano za krivična dela protiv života i tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv službene dužnosti, krivična dela protiv zdravlja ljudi i krivična dela protiv javnog reda i mira, za koja je zaprećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili protiv koga je pokrenut krivični postupak za ta krivična dela”.

"Entertainment medija grupa tvrdi da je Radoica Milosavljević, koji je na aukciji ponudio najvišu cenu, osuđivan za krivična dela za koja je zaprećena kazna od pet ili više godina zatvora, što automatski znači, prema članu 12 Zakona o privatizaciji, da nije mogao da učestvuje u postupku prodaje RTV Pančevo, kao ni ostalih medija koje je u međuvremenu kupio", navodi se u saopštenju NUNS-a. 

Radoica Milosavljević je izjavio da nikada nije osuđen na kaznu od četiri godine zatvora, već je kao predsednik FK Napredak 1978. godine osuđen na 16 meseci.

U dopisu “Entertainment media group”, navodi se, međutim, da je Radoica Milosavljević na osnovu uverenja iz Policijske uprave u Kruševcu,broj: 235-1/1828/15 od 30. jula 2015. godine osuđivan je za krivična dela iz člana 242. stav 1., 248. stav 1., i 252. stav 1. zakona. Za svako od od ovih krivičnih dela, ističe se u prigovoru Agenciji za privatizaciju, zaprećena kazna je pet godina zatvora što je diskvalificirajući faktor za učešće u privatizaciji.
MarketingNajnovije vesti