Gradska uprava
Ekonomija

PANČEVO: Konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja socijalne politike

Izvor: 
013info Sre, 31/05/2023 - 12:24Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u Gradu Pančevu u 2023. godini.

PREDMET KONKURSA:

Implementacija mera i aktivnosti planiranih Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2023. godinu, putem tri komponente:

Komponenta 1 – Projekti razvojnih usluga ustanova socijalne zaštite

Komponenta 2 – Projekti podrške organizacija civilnog društva određenim ciljnim grupama

Komponenta 3 – Programi udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima

PRAVO UČEŠĆA IMAJU :

– Ustanove iz oblasti javnih službi za komponentu 1

– Organizacije civilnog društva za komponentu 2

– Udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima za komponentu 3

OPŠTI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA:

Program se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2023. godinu,

Broj članova udruženja kojima se obezbeđuje podrška ostvarivanjem godišnjeg programa,

Vidljivost programa u lokalnoj zajednici,

Broj planiranih volontera za realizaciju programa,

Kompetentnost ustanove za monitorig i evaluaciju.

FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKTA I PROGRAMA:

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2023. godinu:

– za razvojne projekte u ustanovama u socijalnoj zaštiti, sredstva u iznosu od 500.000 dinara,

– za razvojne projekte za organizacije civilnog društva, sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara,

– za programske troškove organizacija civilnog društva, sredstva u iznosu od 7.000.000 dinara

Konkurs će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva: http// www.pancevo.rs/, portalu e-Uprava  i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva i biće otvoren 15 dana od dana objavljivanja,  te se predlozi projekata i programa  mogu dostavljati u naznačenom roku.

Obrazac za podnošenje predloga projekata i programa u oblasti socijalne politike se može preuzeti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, kancelarija 203  ili elektronski na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.
MarketingNajnovije vesti