Gradska uprava
Ekonomija

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu 17.02.2016. godine.

Izvor: 
GU Pančeva Pon, 01/02/2016 - 12:30

PANČEVO -Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva saopštio je da 14. februara  (nedelja) dospeva prva rata za porez na imovinu za 2016. godinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica , ali se rok za uplatu pomera zbog dana državnosti  na sredu 17.02.2016. godine.   Uplatnice sa iznosom duga se  dostavljaju obveznicima. Kod poreskih obveznika koji su u propisanim rokovima plaćali obaveze iznos na uplatnici je u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2015. godine. Kod  poreskih obveznika koji nisu  u propisanim rokovima plaćali obaveze  iznos za uplatu  čini neplaćena glavnica po rešenjima uvećana za kamatu obračunatu u skladu sa zakonom i  iznos prve rate za porez na imovinu za 2016. godinu, navodi se dalje u saopštenju.

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva moli se obveznike da  blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje  i plaćanje kamate kao i pokretanje prekršajnog postupaka.
MarketingNajnovije vesti