Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima - privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za 2015/2016.godinu

Samo četiri prijave za dodelu bespovratnih sredstava privrednicima

Pančevo, Pon, 01/02/2016 - 14:40
Aleksandar Stojković

PANČEVO - Grad Pančevo i ove godine dodeljuje bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima privrednim subjektima. Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2015. godinu za ovu namenu je obezbeđeno ukupno 2.800.000,00 dinara. Za dodelu ovih sredstava, gradonačelnik Pančeva je krajem prošle godine raspisao javni konkurs. U toku januara 2016. godine, za ovaj konkurs je stiglo samo četiri prijave. O pristiglim prijavama, odlučivaće se između 1. i 10. februara.

Da podsetimo:

Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava - novih ili polovnih (do tri godine starosti) od značaja za unapređenje poslovne delatnosti. Pod osnovnim sredstvima u ovom smislu podrazumevaju se mašine i oprema, koja se pribavljaju od privrednog subjekta.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava koja je započeta ili započeta i realizovana nakon raspisivanja ovog Javnog konkursa.

Najniži iznos sredstava koji se dodeljuje je 150.000,00 dinara, a najviši 500.000,00 dinara. Sredstva se dodeljuju najviše do 50% vrednosti kupoprodajne cene osnovnih sredstava, bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Sredstva se doznačuju na tekući račun podnosioca prijave, tek nakon što isti prikaže izvod iz banke da je platio minimalno 50% vrednosti osnovnog sredstva.

Podnosilac prijave može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica – privredni subjekti registrovani kod Agencije za privredne registre, pod sledećim uslovima :   

  • da imaju sedište na teritoriji grada Pančeva;
  • za preduzetnike i mikro pravna lica : da imaju najmanje 1 zaposleno lice;
  • za mala pravna lica : da imaju najmanje 3 zaposlena lica;                                
  • da obavljaju delatnost najmanje 12 meseci  pre dana raspisivanja ovog Konkursa;
  • da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu javnih prihoda Republike Srbije i izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave; 
  • da je podnosilac prijave u većinskom privatnom vlasništvu;
  • da nije u grupi povezanih privrednih subjekata u kojoj su neki od članova srednja I velika pravna lica;
  •  da podnosiocu prijave nije dodeljena de minimis državna pomoć u tekućoj I prethodne 2 fiskalne godine u ukupnom iznosu većem od 23.000.000,00 dinara;
  • da je svrha I namena investiranja u osnovno sredstvo u skladu sa delatnošću koju obavlja privredni subjekat; 
  • da nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.

Konkurs traje do utroška sredstava, a najkasnije do 1.12.2016. godine. Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se na obrascima koji se mogu preuzeti na internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs i u Gradskom uslužnom centru, Trg kralja Petra I br.2-4.   Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 013/308-711 ili na e-mail [email protected].  
MarketingNajnovije vesti