Foto: Pixabay
Ekonomija

Zrenjaninskom deponijom upravljaće pančevačka firma u narednih četvrt veka

Izvor: 
Danas Uto, 15/11/2022 - 12:28Za samo četiri meseca, usvojen je projekat javno – privatnog partnerstva, sproveden postupak i izabran novi upravljač gradskom deponijom u Zrenjaninu Eko Maber inženjering iz Pančeva.

Od najave, prilikom usvajanja projekta odnosno opredeljenja da se posao poveri privatnom partneru, da će on biti biran na međunarodnom tenderu, stiglo se do pančevačke firme, koja već godinama uklanja divlje deponije na teritoriji Zrenjanina.

Eko Maber inženjering iz Pančeva, sa svojim podizvođačima, u narednih 25 godina biće angažovan na potpunoj sanaciji – remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponje u Zrenjaninu. Pančevačka firma angažovana je kao privatni partner i da izgradi sanitarnu kasetu i uopšte preuzme komunalnu uslugu koja se tiče odlaganja komunalnog otpada na teritoriji grada.

Odbornici gradske skupštine usvojili su odluku o poveravanju ove usluge pre nedelju dana. Sednica je sazvana u hitnom roku a tačka o javno – privatnom partnerstvu našla se kao dopuna dnevnog reda, tako da u samom sazivu odbornici nisu dobili materijal niti je materijal, odnosno odluka, objavljena na gradskom sajtu, piše Danas.

U realizaciju javno – privatnog partnerstva praktično se krenulo u junu ove godine, a predlog projekta uradila je Komisija za javno – privatno partnerstvo Republike Srbije. Kada je javnosti obrazlagano zašto se ova komunalna usluga koja se tiče svih građana Zrenjanina poverava privatnom partneru, rečeno je da su u pitanju velika sredstva, da deponija, koja je, u stvari, smetlište, ne može više da prihvati količinu nerazvrstanog otpada, da se svake godine događa samozapaljivanje, da se gradom šire neprijatni mirisi.

Tom prilikom najavljeno je i da će za izbor privatnog partnera biti raspisan međunarodni tender.

Četiri meseca kasnije posao je poveren pančevačkoj firmi, koja nije nepoznata zrenjaninskoj javnosti.

Eko Maber inženjering već ima trogodišnji ugovor o uklanjanju divljih deponija u samom gradu i naseljenim mestima. Ugovor je na tri godine i za to se iz gradske kase izdvaja 150 miliona dinara.

Prema ugovoru o javno – privatnom partnerstvu gradska deponija odnosno smetlište treba da bude potpuno sanirana, rekultivirana i zatvorena u narednih pet godina. Za to vreme treba da bude izgrađena i sanitarna kaseta. Kako je već najavljeno iz gradske vlasti, dok traje partnerstvo, u gradu bi trebalo da se uspostavi potpuno novi način odlaganja smeća.

Ugovor se zaključuje na period od 25 godina, tako piše, i obuhvata period izgradnje koji traje pet godina i period obaveze izvođenja radova i pružanja usluga održavanja lokacije, bez preciznijih podataka šta to znači.

U ugovoru piše i da privatni partner ima pravo na fiksnu jedinstvenu naknadu za izvedene radove i pružene usluge u iznosu od 53. 747 825 evra bez PDV, odnosno 64. 497 390 evra sa PDV-om i na varijabilni iznos na ime troškova radova i usluga vezanih za održavanje lokacije na zahtev javnog partnera najviše do 200 hiljada evra godišnje, bez PDV-a.

U skupštinskoj odluci, koja je usvojena većinom glasova, piše i da je ponuda Eko Maber inženjeringa bila najpovoljnija, iako ne i ko su bili ostali ponuđači, kao i da će Pančevci u ovom poslu angažovati i podizvođače, RS Eko Road iz Pančeva i preduzeće Infrastruktura iz Novog Sada.

Šta sve ovo znači za građane, osim opštih mesta da će dobiti savremenu deponiju, da će biti rešen problem zagađenja vode i vazduha, u ugovoru ne piše.

Jasno je da će usluge biti plaćane kroz budžet, a kako će se odraziti na račune za odnošenje smeća, to će se tek videti.
MarketingNajnovije vesti