Gradsko veće prihvatilo godišnji plan štaba za vanredne situacije

Elementarne nepogode, civilna zaštita i Situacioni centar

Pančevo, Ned, 22/01/2017 - 08:50
Vladimir ĐokovićOvogodišnji plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije dobio je saglasnost Gradsko veća a predostoji mu usvanje na sednici Skupštine grada Pančeva.

Kako se prilikom usvajanja moglo čuti dokument Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća je u završnoj fazi izrade. Stigle su neke primedbe nadležnih pa se dorađuje i sam dokument. U susret novom zakonu o civilnoj zaštiti aktivnosti štaba biće na obučavanju i pripremanju poverenika civilne zaštite ali i rad na sprovođenju naređenja o formiranju jedinice Civilne zaštite opšte namene. Jedna od planiranih aktivnosti ove godine biće i poboljšanje ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje.

U aktuelnom gradskom budžetu potrebe Štaba prepoznate su sa 3,5 miliona dinara. Manji deo 1,5 miliona planiran je za završetak situacionog centra a 2 miliona je nabavka pumpe neophodne za poplave. Razmišlja se o nabavci specijalizovanog vozila za upotrebu u vanrednim situacijama do koje bi moglo doći u prekograničnoj saradnji.
MarketingNajnovije vesti