Tohoročná činnosť hajdušického spolku Bratstvo v znamení 40.výročia pôsobenia

Čoraz menej záujemcov o spolok, ale zotrvávajú dodnes

Izvor: 
Alena Kulíková Ned, 23/12/2018 - 22:19Tekst na srpskom jeziku

Kultúrný život Slovákov v Hajdušici sa predovšetkým viaže práve na kultúrno umelecký spolok Bratstvo cez ktorý prešli mnohé generácie. Tento rok v spolku niesol sa v oslave čiže v zaznamenávaní 40.výročia  pôsobenia.

hajducica.jpg

Možno sa niekomu pozdáva, že 40 rokov je pre spolok málo, ale v takomto viac menšinovom prostredí každý rok si treba vážiť. Aj Hajdušičania hovoria, že je ľahko byť Slovákom vo veľkom prostredí, ale je oveľa ťažšie v malom. Roky sú ťažké, všetko je menej Slovákov na tomto prostredí. Každý člen je srdečne vítaný a uctievaný v tomto spolku. Všetci sa snažia zachovať spolok od zabudnutia. Preto sa niekedy stáva, že do spolku prichádzajú aj ľudia druhej národnostnej menšiny ako by dopomohli pri rôznych akciách, činnostiach spolku, či sú to divadelné alebo tanečné, spevácke vystúpenia. Za všetky tie uplynulé desaťročia sa v spolku vystriedalo niekoľko generácií, ktorí mali veľké srdce pre ochotníctvo a s radosťou sa mu venovali. Prvá tanečná skupina sa zoskupila koncom roka 1978, keď sa osada pripravovala pre televízne vysielanie Vedomosti – bohatstvo (Znanje – imanje), ktoré sa v nasledovnom roku nakrúcalo v Hajdušici.  Spolok bol  založený v roku  1979 pod menom Bratstvo a jednota. K vôli nezáujmu ale aj finančným nedostatkom spolok vo svojich dejinách mal aj zopár prestávok ale aj napriek tomu znovu sa zoskupovali a z veľkým entuziazmom pokračovali v práci na zachovaní obyčajov, tradícii a hlavne slovenských ľudových piesni a tancov. Spolok v roku 2005 po prestávke bol  znovu registrovaný a pomenovali ho Bratstvo. Veľkú pozornosť venujú najmä spracovaniu obyčajov, z ohľadom, že majú aj zmiešaní kolektív. Rok 2004 pamätajú po striebornej plakete ktorú získali na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj, v Hložanoch za choreografiu „Mejačky”. Práve tento obyčaj  bol aj inšpiráciou pre gala koncert na Slovenských národných slávností. KUS Bratstvo má za sebou aj početné vystúpenia doma a v zahraničí. V spolku okrem iných odbočiek aktívne pracuje aj ženská spevácka skupina ktorá si rád zaspieva na každom vystúpení. Okrem toho majú aj dobrých sólistou ktorý z hrdosťou prezentujú  pôvodné piesne. V roku 2009 KUS Bratstvo bol po prvákrát organizátorom FF Tancuj, tancuj a svoju úlohu, podľa festivalových odborníkov, vykonal na výbornú aj napriek tomu, že je toto malá dedinka.Členovia tohto neunavného spolku  koncom októbra si bohatým programom zaznamenali tieto oslavy, na ktoré si povolali aj početných hosti. Svojím spevom a tancom predstavili sa aj členovia Slovenského kultúrno osvetového spolku Detvan z Vojlovice a tak podporili toto vzácne výročie.

hajdusica_2.jpg

Najväčšia vďaka patrí však všetkým menovaným a nemenovaným členom, ktorý po celých 40 rokov svojou aktivitou pomáhali rozvíjať a zachovávať tradíciu slovenského spolku. A k tomu ešte jedno prianie aby sa aj naďalej všetci v spolku snažili mladým ľuďom vštepiť lásku k spolku ich predkov, ako aj vedomie, že odkaz našich otcov je naďalej živý a trvá podnes.
MarketingNajnovije vesti