Slovački

Dva dôvody pre kamarátenie

Izvor: 
Alena Kulíková Pet, 28/12/2018 - 22:27Tekst na srpskom jeziku

Na druhú slávnosť vianočnú sa vojlovickom chráme Božom tradične zišli veriaci na slávnostne služby Božie. Jedna skupina, prišla vedľa oslave Božieho narodenia, aj s druhým úmyslom. Išlo o bratov a sestry ktorí sa narodili v roku 1948, teda tých ktorí v uplinulí rok naplnili 70 rokov života. Po slávnostnej kázni, týto veriaci prijali požehnanie pri oltáre a tak aj týmto spôsobom ďakovali všemohúcemu Hospodinu za ochranu počas doterajšieho života.

Po ukončení služieb, jubilujúci, spolu so svojími manželkamy a manželmi, ako aj zborovým farárom, išli na spoločný obed, kde pokračovalo ešte kamarátenie. Pri tom si spomínali na spoločne prežitý čas, ale aj na tých čo ich už opustili. Pani seniorová Anna Demrovská ktorá aj navrhla toto stretnutie, spolu so svojou dcérou a s ešte niekoľkími spolusestramy, pripravili prekvapenie pre všetkých. Išlo o tórtu a medovníky s čislom „70“ vypísaným.

Stretnutie sa ukončilo modlitbou a spoločným prianím, samozrejme žartovným, aby i o rok znovu oslávili sedemdesiatku.
MarketingNajnovije vesti