Slovački

SVIATOK POĎAKOVANIA ZA ÚRODU VO VOJLOVICKOM CIRKEVNOM ZBORE

Izvor: 
Alena Kulíková Pon, 07/11/2016 - 08:45

Pročitajte tekst na srpskom jeziku.

V  nedeľu 06.novembra na pôde cirkevného zboru vo Vojlovici  slávili ďakovné služby Božie keď veriaci vyjadrili svoju vďaku Pánu Bohu za všetko požehnanie, starostlivosť, dobrodenia a dary, ktoré počas roka dostali. Žilo by sa nám oveľa ťažšie, ak by sme nemali čo vložiť do úst. Máme teda za čo Pánu Bohu ďakovať. Veď je to zázrak, keď človek do zeme zasieva maličké semená a po niekoľkých mesiacoch na políčku žne plody a úrodu.

 Našu pozornosť dnes chce upriamiť aj na duchovné dary a požehnanie, ktorých sa nám počas roka dostávalo. Toto celkom určite nie sú maličkosti. Sú to ohromné dary, ktoré od Boha dostávame a ktoré nám, umožňujú žiť plnohodnotný život. Toho roku Boží stánok darmi prírody zdobili výšivkárky Slovensko kultúrno osvetového spolku Detvan. Tak ako každý rok usilovné ruky žien pripravili priliehavú výstavu rôznych druhov plodov, ovocia a rastlín, ktoré sú veľkým bohatstvom a telesnou potrebou každého človeka počas celého roka. Bez nich by život ani nebol. No i tento krát výstava v spoločnej organizácii bola úspešná, za čo treba tiež ďakovať.

Prekrásne vyzdobený kostol navštívil veľký počet veriacich v túto slávnostnú nedeľu počas ktorej sa spevom, modlitbou a slovom Božím poďakovali pre všetku úrodu zeme.

 K tomu sa im pripojili aj najmladšie deti, ktoré pripravili na náboženstve priliehavý program s básničkami, modlitbami a dvoma piesňami spolu so svojimi katechétkami. Prítomným sa slávnostnou kázňou prihovoril farár Branislav Kulík, ktorý  okrem telesných darov hovoril aj o daroch duchovných ktoré potrebujeme každodenne.

Príležitostné piesne zaspieval vojlovický cirkevný spevokol pod taktovkou Evky Brezníkovej.

 

Bola to slávnostná nedeľa ktorá potešila, zohriala a rozveselila duše všetkých kresťanov, všetkých ľudí ktorí si vážia tieto božské dary a úsilie každého z nás.

Úsmev na tváre, niektorá slza v oku, pohľad spokojnosť veriacich…rozišli sa v pokoji do svojich domácnostiach na slávnostný nedeľný obed, za ktorý tiež treba každodenne ďakovať.

Projekat „Redakcija na jezicima nacionalnih manjina - 013info/2016" je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanje Republike Srbije

slike_vesti-logoi-ministarstvo_kulture.jpg

                                                                                                               
MarketingNajnovije vesti