Spoločnými silami uskutočnili priliehavým program dve vojlovické cirkvi

Vojlovičania si pripomenuli významný jubileum 500 rokov od začiatku reformácie

Izvor: 
Alena Kulíková Sub, 07/10/2017 - 12:09

Práve keď  si v celom svete značná časť celosvetovej populácie pripomína 500. výročie reformácie aj Vojlovičania sa zapojili do tohto podujatia. A to spoločnými silami Slovenská evanjelická A.V cirkev a Maďarská  reformovaná cirkev vo Vojlovici zorganizovali program ktorý prebiehal v sobotu 23. septembra v sieni Spomienkového domu za podpory primátora mesta Pančevo Sašu Pavlovho.

Reformácia ovplyvnila nielen smerovanie cirkvi, ale priniesla i mnoho zmien v oblasti rozvoja spoločensky kultúrneho, politického a ekonomického života, ktorý sa rozšíril z európskeho kontinentu do všetkých kútov sveta.  Týmto podujatím si spomíname na pamätný deň, keď 31. októbra 1517 Dr. Martin Luther na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi.

Lutherovým vystúpením sa začal proces reformácie. Sviatok Pamiatky reformácie v ECAV neznamená len spomienku na historické udalosti, ale reformácia je proces, ktorý sa každodenne má odohrávať v živote človeka, cirkvi aj spoločnosti. Je potrebné uvedomovať si nesprávne smerovanie, chyby a omyly a usilovať sa vrátiť k tej správnej ceste. Reformácia v živote kresťana a cirkvi znamená každodenný návrat k Božiemu slovu, neustálu konfrontáciu svojho života s Božími prikázaniami a každodennú snahu o obnovu vo všetkých zložkách nášho života, zdôrazňujú evanjelickí duchovní.

Oslavy  pozostávali z bohatého programu. Na sám začiatok si zaspievali deti ktoré navštevujú detskú besiedku v slovenskej evanjelickej cirkvi vo Vojlovici. Prítomných pozdravil v mene všetkých organizátorov vojlovický evanjelický farár Branislav Kulík ktorý mal za cieľ prítomným hosťom priblížiť význam tohto celosvetového podujatia. Svojou prítomnosťou poctil aj biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský ktorý sa prihovoril v slovenskom jazyku podnetnými slovami. 

branislav_kulik_pozdravlja_goste.jpg
Do programu sa zapojil aj cirkevný spevokol slovenskej evanjelickej a.v cirkvi vo Vojlovici piesňou z cirkevného spevníka ktorú napísal Dr. Martin Luther. Keďže túto udalosť zorganizovali spoločne, na svojom jazyku sa prihovoril aj biskup Maďarskej reformovanej cirkvi Halás Bela, pokým si zaspieval tiež Lutherové piesne aj maďarský cirkevný spevokol.

Pročitajte tekst na srpskom jeziku.

 
MarketingNajnovije vesti