Vojlovičania sa zapojili do projektu: 500 STROMOV REFORMÁCIE v ECAV NA SLOVENSKU

Zasadili strom reformácie pri farskom dome vo Vojlovici

Izvor: 
Alena Kulíková Čet, 05/10/2017 - 17:10

Počas Lutherovej dekády, obdobia prípravy na 500. výročie reformácie, vyrastá v meste Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia v roku 2017 k 500. výročiu reformácie 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu". Aj naša Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku sa k tomuto pridala a zasadila tam svoj strom.
 
Inšpirovaní príkladom z Nemecka, rozvinuli naší bratia a sestry aj na Slovensku podobný projekt: 500 STROMOV REFORMÁCIE v ECAV NA SLOVENSKU. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku chce na rôznych miestach Slovenska – všade tam, kde majú cirkevné zbory, fílie, cirkevné školy (materské, základné, stredné, špeciálne), strediská diakonie alebo iné účelové zariadenia cirkvi vhodné podmienky – zasadiť naše Stromy reformácie. Cieľ je jasný – do 31. 10. 2017 by ich malo byť vysadených 500. Do tohoto projektu sa zapojili aj Slovenské evanjelické cirkvi mimo hraníc Slovenska, a teda aj tá naša. Generálny biskupský úrad na požiadanie príslušného spoločenstva vydá k zasadenému stromu osvedčenie, na ktorom bude uvedené okrem poradového čísla aj dátum zasadenia stromu a pri akej príležitosti bol strom zasadený. Tým sa zároveň vytvára aj unikátny zoznam stromov, ktoré pri vhodnej starostlivosti môžu prežiť celú túto generáciu a pripomenúť túto našu dobu, ktorú z Božej milosti v súčasnosti prežívame.
 
Náš Vojlovický cirkevný zbor sa pridal k tomuto projektu a  za prítomnosti dôstojného pána biskupa Mgr. Samuela Vrbovského, Dr. Jaroslava Javorníka, farára kulpinského a domáceho kňaza, taktiež veľkého počtu domácich viery a hostí, zasadili Strom reformácie pred farskou budovou z Jánošíkovej ulici. Pri tejto príležitosti pustená je aj holubica ako symbol Ducha svätého. Priliehavou piesňou sa zapojil aj cirkvený spevokol a tak spríjemnil túto výzamnú a slávnostnú udalosť.  

Pročitajte tekst na srpskom jeziku.

projekat_manjine_baner_2017.jpgMarketingNajnovije vesti