Čekić sud Foto: pixabay
Srbija

I zbog obuće na sud?

Izvor: 
RTS Čet, 16/09/2021 - 12:17


Gde potrošači mogu da pribave, o svom trošku, stručno mišljenje o obući kada im trgovac odbije reklamaciju?

Da su im vrata više laboratorija zatvorena - signaliziraju Nacionalnoj organizaciji potrošača. Moramo li baš i zbog obuće na sud? Potrošači signaliziraju - trgovci često odbijaju reklamacije, posebno one na sportsku obuću, kažu u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije.

Stvar, tvrde, dodatno komplikuje to što više laboratorija odbija da potrošačima pruži uslugu ispitivanja reklamirane obuće. RTS je stigao do odgovora koje su mogućnosti potrošača kada trgovac ne prihvati reklamaciju na obuću, može li pomoći novi Zakon o zaštiti potrošača.

Poderala bi se, čini se, nekad i najkvalitetnija obuća dok bi se došlo do razrešenja za onu reklamiranu, u slučaju kada trgovac odbije da je zameni ili da vrati pare - više laboratorija svoja vrata otvara samo trgovcima za uslugu ispitivanja obuće i davanja stručnog mišljenja u postupku reklamacije, tvrde u Nacionalnoj organizaciji potrošača.

"Kada se organizacije potrošača obrate trgovcima ili potrošači sami, trgovci najčešće ostaju pri stavu da je reklamacija odbijena i kažu pa mi imamo stručno mišljenje tehnologa koji, da tako kažem, svaljuje krivicu na potrošača, tako da ukoliko u direktnoj komunikaciji organizacije potrošača ili potrošači ne uspeju da ostvare svoje pravo sa trgovcima, za obuću je jedina moguća opcija sudski postupak", rekao je Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije

Da više ne postupa po zahtevima potrošača, već da je usmeren na privredne subjekte, potvrđuje Jugoinspekt, koji nam je jedini odgovorio, iako smo pitanja poslali na adresu još tri organizacije.

"Osnovni razlog zbog kojeg trenutno ne prihvatamo zahteve kupaca za davanje stručnih mišljenja o reklamiranoj obući jeste ekonomska neisplativost. Naša organizacija nije budžetska ustanova i finansira se isključivo od prihoda koje ostvari na tržištu", navode u Jugoinspekstu Beograd A.D.

Nijedna laboratorija u Srbiji nema akreditaciju da radi ispitivanja reklamirane obuće, i zato na stručnom mišljenju o obući ne sme stajati da je ta aktivnost akreditovana, poručuju iz nadležnog tela.

"Na to smo im skrenuli pažnju na sastanku 2018. godine, do koga je došlo zato što su se potrošači često žalili na stručna mišljenja laboratorija o reklamiranoj obući. Laboratorije nemaju akreditaciju da ispituju reklamiranu obuću, ali ako imaju našu akreditaciju za druge aktivnosti, u tom slučaju svoje usluge, pa i davanje stručnog mišljenja o reklamiranoj obući, moraju pružati svim korisnicima bez izuzetka", rečeno je u odgovoru Akreditacionog tela Srbije.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora

Drugačiji odgovor iz Ministarstva trgovine - laboratorije imaju pravo da biraju kome će pružiti usluge jer je trgovina robom i uslugama u Srbiji slobodna. Kažu - potrošači koji hoće stručno mišljenje o obući koju su reklamirali imaju opciju da angažuju sudskog veštaka. Pored toga, mogu da pokrenu vansudsko rešavanje potrošačkog spora, koje će valjda konačno zaživeti.

"Ovaj instrument se nije koristio u praksi imajući u vidu da nije postojala obaveza trgovca da učestvuje u ovom postupku, novim Zakonom uvedena je obaveza da trgovac učestvuje u ovom postupku, a na inicijativu potrošača, i rad tela za strane u postupku je besplatan", kaže Tamara Samardžić iz Ministarstva trgovine

Nova je i obaveza trgovca da, ukoliko negativno odgovori na reklamaciju, potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem. Šta ako se ni pred telom za vansudsko rešavanje potrošač i trgovac ne sporazumeju?

"Telo može ako se strane ne sporazumeju da donose preporuku, kada na osnovu činjenica oceni da je to celishodno, ta preporuka, za razliku od sporazuma koji ima snagu izvršne isprave, nema tu snagu, ali može da bude korisna ukoliko potrošač kasnije pokrene parnični postupak", navela je Samardžićeva.

Ako je neko praktično primoran da prošeta obuću do suda, sagovornica RTS upućuje, potrošač ne plaća sudsku taksu za tužbu, ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara, a po novom Zakonu, u tom slučaju, neće je plaćati ni za presudu.
MarketingNajnovije vesti