Srbija

Način rada Nacionalne službe za zapošljavanje tokom vanrednog stanja

Pančevo, Pon, 23/03/2020 - 10:25
Suzana Prvulj
Uzimajući u obzir da je 17. marta, u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje privremeno obustavljen neposredan rad sa strankama, zbog trenutne situacije u Republici Srbiji, uzrokovane širenjem virusa COVID-19,  a u cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, NSZ obaveštava o načinima komunikacije sa strankama:

- Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti  podneti  elektronskim putem.

- Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, sprovodiće se  elektronskim putem.

- Podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima sprovodiće se elektronskim putem.

- Detaljne informacije i  obrasci  biće dostupni na internet portalu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs, od 23.03.2020. godine.

- Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci.

-  Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima  razmenjivaće se  elektronskim putem.

- Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem Prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika”.

- Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se  tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa radom filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ  i na ullaznim vratima svake filijale.

O svim promenama režima rada sa strankama, NSZ blagovremeno će informisati javnost.
MarketingNajnovije vesti