Foto: pixabay
Srbija

Roditelji se žale povereniku zbog zahteva škola povodom onlajn nastave

Izvor: 
FoNet Sub, 19/09/2020 - 14:25Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti saopštio je da je zbog početka nastave povećan broj obraćanja roditelja učenika u vezi sa zahtevima škola da se izjasne o tome da li pristaju na uslove ostvarivanja nastave na daljinu, pozivajući se pritom na obaveze utvrđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 
Kako je objašnjeno, svi podaci koji se odnose na neku osobu i čine njen identitet određenim ili odredivim, pa i podaci o učenicima koje obrađuju obrazovno-vaspitne ustanove u okviru sprovođenja nastave u onlajn okruženju, jesu podaci o ličnosti.
 
Obrada tih podataka mora se obavljati u skladu sa načelima obrade koja su utvrđena tim zakonom, a koji pored zakonitosti, transparentnosti, svrsishodnosti, minimizacije, tačnosti i ograničenja čuvanja, obuhvataju i integritet i poverljivost podataka.
 
Sve obrazovno-vaspitne ustanove koje realizuju nastavu na daljinu imaju obavezu da preduzmu adekvatne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka kojima raspolažu, kako bi bilo osigurano da će se oni koristiti samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarenje rada i da neće doći do neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti, istakao je poverenik.
 
On, međutim, ukazuje da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ne određuje konkretne mere koje su  obrazovno-vaspitne ustanove obavezne da preduzmu, niti druga specifična pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti, već se ta pitanja  uređuju posebnim propisima, o čijem se sprovođenju stara Ministarstvo prosvete.
 
To konkretno znači da poverenik nije ovlašćen da pojedincima daje obaveštenja o obradi podataka o njihovoj ličnosti koju obavlja određeni rukovalac, u konkretnom slučaju obrazovno-vaspitna ustanova, niti da na zahtev fizičkih i pravnih lica daje mišljenja o primeni odredaba propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja i vaspitanja.
 
Poverenik upućuje roditelje da se radi dobijanja obaveštenja o svim pitanjima vezanim za obradu podataka koju o njima vrši ili namerava da vrši određena obrazovno-vaspitna ustanova, obrate toj ustanovi ili Ministarstvu prosvete.MarketingNajnovije vesti