Novac
Srbija

Za život u Srbiji potrebno vam je 114.752 dinara mesečno

Izvor: 
nova.rs Sre, 17/08/2022 - 11:26Prošle godine Centar za politike emancipacije predstavio je koncept Regionalne najniže plate za život u Evropi koji je razvijao u sklopu međunarodne mreže Clean Clothes Campaign. Cilj je bio da se predstavi realne troškove života u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi i ukaže na ogromnu razliku između zvanične minimalne zarade u ovom regionu koja je realnost za veliki deo radnika i radnica i realnih troškova života.

A razlika je ogromna. Minimalne zarade u ovom delu Evrope u proseku pokrivaju tek jednu četvrtinu plate za život, odnosno, tek jednu četvrtinu onoga što je potrebno za zadovoljenje osnovnih životnih i socijalnih potreba radnika i radnica i njihovih porodica.

Istraživanje Centra iz 2018. godine pokazivalo je da plata za život u Srbiji iznosi 98.030 dinara, a minimalna zarada je pokrivala tek 25 odsto ovog iznosa.

Sada su ažurirali podatke. Prema novoj računici koja je urađena sa dostupnim podacima za 2021. godinu, plata za život u Srbiji iznosi 114.752 dinara. To znači i da je pokrivenost plate za život minimalnom zaradom nešto veća i ona iznosi 28 odsto. Ipak, rastuća inflacija će, ukoliko minimalna cena rada ne bude značajnije uvećana, ponovo udaljiti minimalac od plate za život.

Uprkos činjenici da je plata za život prepoznata u mnogim međunarodnim dokumentima, poput Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i Evropske socijalne povelje, mnogi radnici i radnice širom Evrope i sveta ne zarađuju ni blizu onoga što je potrebno da zadovolje osnovne životne potrebe.

Plata za život je osnovno ljudsko pravo. Proračun plate za život polazi od objektivnih troškova života i govori nam koji je to najniži iznos zarade koji bi radnicama i radnicima i njihovim porodicama omogućio elementarno pristojan život. Ona uvek mora biti dovoljna da pokrije osnovne potrebe uključujući hranu, odeću, stanovanje, javni prevoz, komunalije i telekomunikacije, obrazovanje, slobodno vreme i kulturu, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, troškove za higijenu i odmor (jednonedeljni put u okviru zemlje). Plata za život uključuje i diskrecioni dohodak za nepredviđene troškove u visini od 10 odsto cele zarade. Isplaćuje se za rad obavljen tokom regularnog radnog vremena, tj. ne računajući prekovremeni rad.

Vreme je da kompanije, koje na njihovom radu ostvaruju ogromne profite, preuzmu odgovornost i omoguće svojim zaposlenima da iskorače iz siromaštva u koje ih preovlađujući poslovni model konstantno gura.
MarketingNajnovije vesti