Foto: Pixabay
Srbija

Zdravstvene ustanove imale niz propusta u poslovanju

Izvor: 
Tanjug Pon, 06/02/2023 - 14:37Predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović kaže da su u periodu od 2019. do 2021. zdravstvene ustanove imale niz propusta u poslovanju od kojih je izdvojio propust u fakturisanju pruženih usluga i neizvesnost naplate potraživanja starijih od tri godine.

Duško Pejović je na konferenciji za novinare rekao da su potraživanja od Ministarstva zdravlja, prema odgovorima koje je dostavila 31 zdravstvena ustanova za period od 2019. do 2021. godine, isnosila 120 miliona dinara.

Prema njegovim rečima, u izveštaju o reviziji poslovanja u zdravstvenim ustanovama DRI je ustanovila da te ustanove nisu naplatile deo pruženih usluga hitne medicinske pomoći od Ministarstva zdravlja, jer nisu redovno evidentirale potraživanja. 

Državna revizorka Natalija Paušić rekla je su u reviziji ispitivali da li su zdravstvene ustanove preduzele aktivnosti za naplatu potraživanja medicinske pomoći neosiguranim licima.

Paušić je rekla da KCS ima tri najveće nenaplaćene fakture u periodu od 2019. do 2021. godine, a da UKC Vojvodine ima nenaplaćena potraživanja za period do kraja 2019. godine u iznosu većem od 90 miliona dinara.

Dodala je da je veliki problem to što je Ministarstvo zdravlja za pružanje hitne medicinske pomoći strancima propustilo priliku da naplati 50 miliona dinara.

DRI je subjektima revizije u svom izveštaju o svrsishodnosti poslovanja preporučila da evidentiraju rizike, uspostave kontrolne aktivnosti i da redovno evidentiraju potraživanja za pružene usluge hitne medicinske pomoći.
MarketingNajnovije vesti