Srpski

SVE BOLJI I SIGURNIJI U SEBE

Izvor: 
Liljana Lazareska Čet, 15/12/2016 - 10:17

Pročitajte tekst na makedonskom jeziku.

Nastava iz predmeta Makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture u osnovnoj školi „Goce Delčev“ u Jabuci se odvija već pet godina. Tokom ovih godina, pored redovne nastave, formirane su i literarna, recitatorska, dramska i novinarska sekcija koje uspešno rade i čiji članovi učestvuju na školskim priredbama i događajima koje organizuje makedonska zajednica.

            Članovi literarne sekcije svoje sposobnosti pisanja dokazuju učestvom na literarnim konkursima, a novinarske pisanjem za časopis za decu i mlade „Duga“. Članovi recitatorske i dramske sekcije su imali najviše posla i najbolje polje za dokazivanje. Oni su samo u drugoj polovini oktobra učestvovali na tri događaja na kojima su pokazali znanje makedonskog jezika.

            Na Međunarodnom danu jabuke, koji je obeležen 21. oktobra, pred svojim drugarima, učiteljima, nastavnicima i roditeljima, recitovali su stihove posvećene voću i jeseni. 24. oktobra su povodom Dana revolucionarne borbe makedonskog naroda, pred bistom Goceta Delčeva recitovali pesme posvećene Gocetu Delčevu i svim borcima koji su položili svoje živote u temelje slobode.

            Svoje recitatorske sposobnosti su pokazali i na svečanoj akademiji koja je održana u Kulturnom centru Pančeva povodom 70-godišnjice doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu. Program su pratili i predsednici Republike Makedonije i Republike Srbije, dr Đorđe Ivanov i Tomislav Nikolić.

            -Od učešća do učešća oni su sve sigurniji u sebe i bolje pokazuju naučeno, kaže profesorka Liljana Lazareska.

            Svakako, najuspešniji su bili na proslavi Dana Nacionalnog saveta, 10. decembra, gde su u dva bloka pokazali svoje znanje iz oblasti recitovanja i glume. Ovde su dokazali i svoje organizacione sposobnosti, budući da su bili i nosioci programa.

            Zadovoljstvo ne krije ni direktor škole, Milosav Urošević, koji ih podržava tokom svih njihovih aktivnosti. Njegovo prisustvo na nastupima recitatora ih inspiriše da budu bolji, da rade više i da budu sigurnijiu svoje znanje i prilikom prezentacije naučenog.

 

projekat_manjine.jpgMarketingNajnovije vesti