• Ctna Gora

    Privremena obustava saobraćaja za teretna motorna vozila na pojedinim graničnim prelazima

    Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije, obaveštava da je zbog radova na Graničnom prelazu Kalotina u Republici Bugarskoj, trenutno usporen saobraćaj teretnih motornih vozila na Graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz Republike Srbije, kao i da će tokom dana u kratkom vremenskom periodu biti potpuno obustavljen.