• đaci

    Nova obaveza za nastavnike – dopunski časovi učenicima koji su izostajali s nastave 15 dana

    Đaci srednjih stručnih škola koji su izostajali sa nastave 15 dana i više, dobiće u narednom periodu dodatni čas, odnosno dopunsku nastavu kako bi kroz nju nadoknadili propušteno. S druge strane, profesori negoduju zbog toga, navodeći da moraju za njih da naprave novi plan i program, a pritom nema mesta u rasporedu časova. U slučaju da prosvetari ne održe dopunsku, učenik ima pravo da ga prijavi inspekciji.