• ekologija

    Od danas obavezne zelene javne nabavke

    Izmenama Zakona o javnim nabavkama čija je primena počela danas predviđeno je uvođenje načela zaštite životne sredine u postupcima javnih nabavki, kao i uvođenje kriterijuma kvaliteta kod određenih usluga.

    Kakav je vodni potencijal Srbije?

    Još tokom 2018. godine Ujedinjene nacije su objavile veliki izveštaj o tome dokle smo stigli sa ispunjavanjem cilja da do 2023. godine – čista voda bude dostupna svima.