• frilenseri

  IT radnici u problemu zbog neuplaćenih subvencija za PIO troškove

  Radni staž za dobar deo zaposlenih pre svega u IT sektoru, nekadašnjih frilensera, kojima je država subvencionisala deo PIO troškova ako se zaposle za stalno, još nije upisan. Problem je što država nije uplatila svoj deo subvencija koje je dogovorila sa radnicima.

  Koliki porez plaćaju frilenseri

  Iako frilenseri nisu bili “vidljivi” za državu, izmenama zakona je njihov status regulisan, te oni moraju regularno da plaćaju porez. Pred ovim radnicima su dva modela oporezivanja, koji mogu sami da odaberu. Predviđeno je da se model bira na osnovu visine zarade. Upravo od modela koji frilenser odabere, zavisi i kolike će poreze i doprinose morati da plati, piše Nova.rs.

  Frilenseri dobijaju rešenja o utvrđenoj poreskoj obavezi za 2018. godinu

  Poreska uprava počela je da uručuje rešenja o utvrđenoj poreskoj obavezi putem pošte frilneserima koji su u 2018. godini ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, saopštila je danas Poreska uprava.

  Ko od frilensera nije podneo poresku prijavu plaća i zateznu kamatu

  Ukoliko frilenseri nisu podneli poresku prijavu do kraja oktobra ove godine, na raspolaganju im je mogućnost podnošenja neblagovremene poreske prijave. To znači da, pored poreza i doprinosa, treba da izračunaju i plate zateznu kamatu, čiji iznos zavisi od visine prijavljenih prihoda i broja dana kašnjenja.