• imunizacija

    Prevencija bolesti u fokusu – pregled imunizacije u južnom Banatu

    Ove godine obeležava se devetnaesta po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO pod sloganom „Zaštita generacija“ sa ciljem da se svima, u svakoj zemlji, omogući podjednaka dostupnost vakcina, što bi koreliralo sa dugim i zdravim životom.