• kućni ljubimac

    Bolovanje zbog bolesti kućnog ljubimca – opravdan ili neosnovan zahtev

    Predlog da se uvede pravo na bolovanje kada se ljubimac razboli zavadio je korisnike društvenih mreža. Dok jedni kažu da je to neophodno, objašnjavajući da se im ljubimci kao i ostali članovi porodice, drugi odgovaraju da ima važnijih nerešenih problema, kao na primer da nije moguće da se bolovanje dobije za negu roditelja.