• manifestacija

    DOLOVO: Vinarijada čuva južnobanatsku lozu

    Udruženje „Sveti Trifun” iz Dolova ne odustaje od širenja sadnje novih čokota u ovom kraju, kao ni i pravljenja vina od autohtonih sorti, na tradicionalan način.

    U Kovačici počeli „Maškovi dani“

    U Kovačici je u sredu, 8. novembra, počela smotra pozorišta Maškovi dani u organizaciji VHV scene, koja radi pod okriljem Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici. Ova smotra će trajati do 18. novembra.