• muzika

    Srbija se posle filmova i gejminga okreće i muzici

    Srbija će se, posle razvijanja kinematografije i gejming industrije, okrenuti i ka muzici, koja možda ne generiše toliko prihoda, ali se ocenjuje da ima veliki potencijal. Iz godine u godinu industrija se razvija, a zaposlenih je sve više, pa trenutno muzička industrija zapošljava skoro 20.000 ljudi.