• Petrohemija

  NIS: Kapitalna ulaganja od gotovo 60 milijardi dinara u narednoj godini

  Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad usvojio je Biznis plan za 2024. godinu kojim su u narednoj godini planirane kapitalne investicije u visini od 59,7 milijardi dinara. Osnovni prioritet NIS-a, po Biznis planu, jeste obezbeđivanje stabilnog poslovanja i realizacija ključnih projekata u veoma promenljivom makroekonomskom okruženju.

  Uspešno završen remont u HIP-Petrohemiji Pančevo

  HIP-Petrohemija posle uspešnog završetka remonta, u okviru koga su realizovani projekti i
  aktivnosti koje će doprineti sigurnom i pouzdanom radu postrojenja, započinje proces
  pokretanja proizvodnje.