• riba

    Ribarstvo u Srbiji u krizi

    Pre petnaestak godina u Srbiji je bilo oko 12.500 hektara pod ribnjacima. Danas ova proizvodnja zauzima oko pet i po hiljada hektara, a količina ribe koja se proizvede u našoj zemlji drastično je opala. Velike glavobolje proizvođačima zadaju ribokradice, ali i troškovi za vodu. Uz to, podsticaji za ribarstvo su daleko iza onih koje imaju naši konkurenti u okruženju. Potrošnja ribe, takođe, opada, a najviša je upravo u vreme posta, pogotovo za Svetog Nikolu i Badnji dan.

    Inspekcija do sada uzela 100 uzoraka ribe za ispitivanje

    Veterinarska inspekcija je do sada uzela više od 100 uzoraka ribe sa tržišta u celoj Srbiji, a urađena su mikrobiološka i hemijska ispitivanja, na prisustvo parazita, histamina i ostatke pesticida i ostalih kontaminenata.