• sigurna kuća

    Nasilje nad ženama svakodnevica – u sopstvenom domu kao na putu za gubilište

    U Srbiji je od početka godine u porodičnom nasilju ubijeno osam žena. Iz nevladinog sektora godinama pozivaju nadležne da femicid proglase za posebno krivično delo. Ukazuju i da mnoge žene trpe nasilje i ne prijavljuju nasilnike. Ipak, sigurne kuće su pune, a sa majkama-žrtvama u njima su i deca.