• službeno putovanje

    Povećana dnevnica za službena putovanja

    Na zahtev UGS „Nezavisnost” čiji su predstavnici još 6. februara 2023. godine na sednici Socijalno-ekonomskog saveta podneli vladi inicijativu ova dnevnica uvećana je sa 150 dinara na 1.000 dinara