• Svetski dan borbe protiv raka

    Južni Banat: Godišnje 1.600 osoba oboli i 873 umre od malignih bolesti

    Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Ove godine se završava trogodišnja kampanja (2022–2024) koja je imala za cilj smanjenje nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka.