Projekat „Prevencija agresivnog ponašanja mladih”

Informisanje prvi korak u osnaživanju dece i mladih

Pančevo, Čet, 06/10/2016 - 11:55
Mirjana Marić Veličković

Udruženje „Za porodicu” Pančevo, u saradnji sa Centrom za socijalni rad „Solidarnost” iz Pančeva i osnovnim školama u gradu i naseljenim mestima trenutno sprovodi inovativni program u cilju sprečavanja agresivnog ponašanja maloletnika. 

Radeći sa mladima koji su u sukobu sa zakonom, uočeno je da je njihov osnovni problem što nisu pravovremeno informisani koja su dela zakonom zabranjena i sankcionisana. Smatrali su da, pošto su maloletni, mogu da rade šta hoće, bez ikakvih posledica i da će manifestovano ponašanje, eventualno, dobiti kritiku odraslih, bez uključivanja institucija – Suda, Centra za socijalni rad, Policije.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu vršio je istraživanje u vezi sa decom i maloletnicima sa problemima u ponašanju. Jedna od preporuka zasnovana na rezultatima istraživanja i uočenim potrebama je uvođenje preventivnih programa koje će realizovati stručnjaci iz različitih sistema – obrazovanje, socijalna zaštita, civilni sektor. 

Kroz ovaj projekat stručnjaci koji su u svakodnevnom kontaktu sa maloletnim počiniocima krivičnih dela, psiholog Zorica Dević i pedagog Nada Kuzmanović-Tomušilović, preneće učenicima znanja i informacije o oblicima ponašanja koji su zakonom zabranjeni, sudskim postupcima, posledicama i mogućim zakonskim sankcijama. Način rada i teme prilagođene su uzrasnim karakteristikama adolescenata. Dodatni izvor informacija predstavljaju posebno osmišljeni, atraktivno dizajnirani flajeri, sa konkretnim porukama upućenim deci i mladima. Informisanje predstavlja prvi korak u osnaživanju dece i mladih da se odupru negativnim uticajima vršnjačkih grupa.

flajer.jpg

Do sada su održane radionice za preko 400 učenika u OŠ „Aksentije Maksimović” u Dolovu, OŠ„Dositej Obradović” u Omoljici, OŠ „Miroslav Antić” i OŠ „Branko Radičević” u Pančevu.

– Naišli smo na veliku zainteresovanost učenika i podršku nastavnika i pedagoško-psiholoških službi u školama, rekla nam je Zorica Dević, koordinator projekta. Projekat je finansijski podržala Gradska uprava Grada Pančeva.



Marketing

Najnovije vesti