Projekat „Kad ostariš, niko ne kuca na tvoja vrata”

Ko je njihova porodica, kad bolest pokuca na vrata?

Pančevo, Pet, 12/08/2016 - 00:21
Mirjana Marić Veličković

PANČEVO, 11. avgust – Kada nastupe ozbiljni zdravstveni problemi kod starijih ljudi, veoma je značajno da imaju nekoga da brine o njima. Nažalost, veoma često stari žive sami, pa pomoć ili nemaju ili pronalaze kroz institucionalna rešenja – u Centru za socijalni rad, Gerantološkom centru ili u slučajevima krajnje nužde pozivanjem Hitne pomoći.

Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, usluge centra u kategoriji odraslih su i lica starija od 65 godina, mogu koristiti stari kada je njihovo blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen rizicima, usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, a posebno ako imaju telesne, intelektualne, senzorne ili mentalne teškoće ili teškoće u komunikaciji, i kada se, usled društvenih ili drugih prepreka, susreću s funkcionalnim ograničenjima u jednoj ili više oblasti života. Ne tako retko, razlozi su i zanemarivanje, zlostavljanje, eksploatacija i nasilje u porodici.

Probleme starih identifikuju patronažna služba, zdravstvene stanice i sam Centar za socijalni rad, gde stara lica mogu i sama da se obrate. Usluge koje stari mogu da dobiju od Centra su smešaj, jednokratna pomoć i besplatan obrok. Kako u Centru za socijalni rad kažu, nažalost, ali sve je više starijih lica koja su ugrožena, zapostavljena ili zanemarena. Jedan od većih problema je odluka da ona lica koja imaju primanja veća od 15.780 dinara, ne mogu biti korisnici određenih usluge Centra. Naime, najveći udar osetili su oni koji su koristili Narodnu kuhinju (50%, 75% i 100%), za koju je uslov da lice bude nezaposleno, da nema ugovor o izdržavanju i da nema primanje veće od već pomenute cifre. Period korišćenja je tri meseca, nakon čega se predaje novi zahtev. Kako su ovu kuhinju koristili mnogi koji imaju veoma niska mesečna primanja, nakon poslednje revizije koja je urađena mnogi su ostali bez ove mogućnosti.

baba-cita.jpg

 

Ako se osvrnemo samo na rešavanje zdravstvenih problema, svetlu tačku u identifikaciji i praćenju tegoba kod starih radi Klub za stara i odrasla lica Gerantološkog centra Pančevo. Pri ovom Klubu, osim gerantodomaćica koje brinu o starima, brigu vode tri doktora i viša medicinska sestra Gordana Mrkalj. Program obilaska starih traje već dve godine.

„Imamo tri doktora koja su zaposlena u Domu zdravlja Pančevo. Ovo je bio pilot projekat koji se održao. Doktori su angažovani van svog radnog vremena, i njihov rad finansira Grad Pančevo. Oni predstavljaju primarnu zaštitu i obilaze korisnik naših usluga u njihovim domovima”, rekla je sestra Gordana.

Kako ona objašnjava, njen rad prestavlja sponu između korisnika i lekara. A njen zadatak je kućno vađenje krvi, merenje šećera, pritiska. Centar za socijalni rad prikuplja podake o potrebama lica koja im se obraćaju, a onda se sa tim podacima izlazi na teren, uspostavlja kontakt i kreće sa posetama.

„Ja obilazim sve stare kod kojih idu naše gerantodomaćice. Neke obilazim sa našim gerantodokotorima, neke ne. Ponedeljkom, utorkom i sredom merim pritisak u Klubu za odrasla i stara lica od 12 do 12:30h. U Karađorđevoj ulici ponedeljkom, utorkom u ulici Maksima Gorkog i sredom u ulici Josifa Marinkovića, na Tesli. Recepti, uputi, zakazivanje laboratorije, to je sve moj posao. Ja javljam doktorima da treba da ispišu recepti ili uputi za laboratoriju ili ako je potrebna neka zdravstvena kontrola.”, objašnjava Gordana.

Ona je istakla da je puno onih koji žele da budu korisnici ovih usluga, ali da su ipak na listi čekanja, jer Klub nema kapacitete za toliko korisnika.

tekst_stari_5.jpg

 

Ono čemu stari najčešće pribegavaju su pozivi Službe hitne pomoći, baš i situacijama kada nemaju neki drugi izbor.

„Nama stari spadaju u rizničnu ili osetljivu grupu pacijenata, zajedno sa decom i trudnicama. Posebno su osetljiva grupa, jer se sa starenjem usporava metabolizam i imaju dosta oboljenja koja su udružena, kao i dosta terapije koju dobijaju za ta oboljenja”, rekla je dr Jovana Naumović iz Hitne pomoći. Ona objašnjava da stari pozivaju ovu Službu u situacijama kada dođe do pogoršanja neke od njihove bolesti. I dodaje:

„Pogoršanje može da bude veoma teško i dramatično za ukućane. To su neki krajnji stadijumi, ali ne mogu da kažem da se ne javljaju i infarkt ili de novo, moždani udar, karcinomi. Baš zato što je udruženo više oboljenja, to je nama i teže za dijagnostikovanje na terenu, jer se ta oboljenja preklapaju. Tu nam je potrebna i dijagnostika, pa ih najčešće zbrinjavamo dalje na sekundarnom nivou. Tačnije radimo transport do bolnice da bi se tamo dodatna dijagnostika uradila i da se vidi da li je to neko osnovno oboljenje u pogoršanju ili je to nešto novo nastalo”, kaže doktorka Naumović.

Ona ističe da u slučajevima kada se primeti pogoršanje stanja starijih pacijenata, i ako dobijaju češće pozive od njih ili komšija, ova služba obaveštava Centar za socijalni rad koji se dalje brine o njima. 

Značaj porodice za staru osobu je veoma veliki i ako razumeju svoju decu i njihovu potrebu za osamostaljivanjem oni se negde duboko osećaju odbačenim, a lepe reči kada se probude ili krenu na spavanje od  dojučerašnjih ukućana, ništa ne može u potpunosti da zameni. Sve osobe koje učestvuju u pružanju podrške starima su u svrhu pokušaja da na različite načine popune prazninu koja je nastala u njihovim životima i da pomognu starima da funkcionišu normalno i nastave da gaje koliko je moguće bolje kontakte sa svojim porodicama.

 

logo_kancelarija.jpg


Marketing

Najnovije vesti