Foto: pixabay
Anketa Republičkog zavoda za statistiku

Mladi najviše izloženi riziku od siromaštva

Pančevo, Ned, 03/04/2016 - 20:06
Ivana Predić

Anketa o prihodima i uslovima života sprovedena je na teritoriji Republike Srbije u periodu od maja do jula 2015. godine. Istraživanje je sproveo Republički zavod za statistiku, kako bi se prikupili podaci radi izračunavanja indikatora o siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života. Analiza je pokazala da stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u 2015. godini iznosi 41,3 odsto. Pri tome, stopa rizika od siromaštva iznosi 25,4 odsto. Kako stoji u saopštenju Rebuličkog zavoda za satatistiku, to ne znači da su ta lica nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu.

Anketa je sprovedena među 5.680 domaćinstava metodom direktnog intervjua i bila je anonimna. Rezultati pokazuju da su lica od 18 do 24 godine najviše izložena riziku od siromaštva (30,3 odsto), kao i osobe mlađe od 18 godina (29,9 odsto) dok najnižu stopu rizika od siromaštva imaju osobe starije od 65 godina (19,7 odsto).

U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva su nezaposlena lica (46,2 odsto), dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca (8,5odsto). Kod samozaposlenih lica ova stopa iznosi 37,3 odsto. Stopa rizika od siromaštva kod penzionera je 15,2 procenata.

Detaljnije podatke o siromaštvu, materijalnoj uskraćenosti, nejednakosti i intenzitetu rada možete naći u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku „Siromaštvo i socijalna nejednakost u Republici Srbiji“.Marketing

Najnovije vesti