Vakcine Foto: Rhoda Baer
Evropska nedelja imunizacije od 24. do 30. aprila

Veliki doprinos iskorenjivanju bolesti

Pančevo, Ned, 24/04/2016 - 14:20
Ivana Predić

Evropska  nedelja imunizacije obeležava se od 24. do 30. aprila, sa ciljem povećanja obuhvata imunizacijom i jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Ove godine Evropska nedelja imunizacije obeležava se pod sloganom „Povećajmo obuhvat imunizacijom“, radi povećanja svesti o značaju vakcinacije u osetljivim grupama.

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti Zavoda za javno zdravlje Pančevo, zajedno sa koordinatorima imunizacije i saradnicima mreže osam domova zdravlja, dve opšte bolnice, tri specijalne bolnice realizovao je niz timskih aktivnosti tokom svih ovih godina – revizijom vakcinalnih kartona, pružanjem stručnometodološke pomoći svim učesnicima u izvođenju imunizacije  i izgrađenim porukama o imunizaciji ka medijima, zdravstvenim radnicima, donosiocima odluka i opštoj populaciji, doprineo usvajanju znanja i izgradnji pozitivnih stavova ka imunizaciji.

I ove godine je Zavod za javno zdravlje Pančevo sprovodio epidemiološki nadzor na terenu Južnobanatskog okruga nad kvalitetom sprovedene imunizacije u 2015. godini. Izvršena je revizija 18.350 vakcinalnih kartona u  66 vakcinalna punkta na teritoriji Južnobanatskog okruga u kojima je sproveden i nadzor nad hladnim lancem i postupkom izvođenja imunizacije, koji se može smatrati zadovoljavajućim.

Analizirajući vakcinama preventabilne bolesti u Južnobanatskom okrugu difterija je eliminisana. Poslednji slučaj obolevanja od tetanusa novorođenčadi zabeležen je 1974. godine i nije registrovan nijedan novi. Zahvaljujući visokom obuhvatu dece, vakcinom protiv dečje paralize od 1962.godine nije registrovan nijedan slučaj ovog oboljenja.

Broj prijavljenih od obolevanja od velikog kašlja u 2015. godini bio je 69 odsto više nego 2014. godine (4). Od 1995. godine do 2013. godine u Južnobanatskom okrugu nije registrovan se nijedan slučaj obolevanja od morbilaU 2015. godini nema prijava rubele, kao ni u petogodišnjem posmatranom periodu.

Prema rečima dr Svetlane Jovanović, koordinatorke za imunizaciju u Domu zdravlja Pančevo, u toj ustanovi trenutno ima svih vakcina.

Kako saopštavaju stručnjaci Zavoda zajavno zdravlje, imunizacija je jedna od najuspešnijih javno zdravstvenih inicijativa.

Preveniraju se bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti uključujući rak grlića materice, difteriju, hepatitis B, morbile, zauške, veliki kašalj, zapaljenje pluća, dečiju paralizu, prolive izazvane rotavirusom, rubelu i tetanus.

Dobro funkcionisanje imunizacionog sistema je jedan od ključnih elemenata za snažan zdravstveni sistem i priprema zemlje za buduće javno zdravstvene izazove, poručuju stručnjaci. Obuhvat imunizacijom je jedan od indikatora dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i  procene kapaciteta zdravstvenog sistema.

Dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti vakcinacijom je suština zajedničkih napora u svim zemljama sveta, zaključuju lekari Zavoda za javno zdravlje Pančevo.Marketing

Najnovije vesti