Društvo

„ŽENE I DIJABETES – NAŠE PRAVO NA ZDRAVU BUDUĆNOST”

Izvor: 
ZZJZ Pančevo Uto, 14/11/2017 - 08:06
 
 
 
Svetski dan dijabetesa (World Diabetes Day) je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na problem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14. novembra, na rođendan Frederick Banting-a, koji je sa Charles Best-om doprineo otkriću insulina 1922. godine. Logo Svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa.
 
Ove godine Svetski dan dijabetesa obeležava se pod sloganom „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost”. Kampanja je namenjena svim ženama u riziku da obole ili obolelim od dijabetesa. Promovisaće značaj pristupačne i jednake dostupnosti neophodnim lekovima, medicinskoj tehnologiji, edukaciji samokontole dijabetesa i informacijama potrebnim za postizanje optimalnog ishoda lečenja i unapređenje prevencije tipa 2 dijabetesa.
 
KLjUČNE PORUKE KAMPANjE
 
1. Ženama obolelim od dijabetesa treba omogućiti pristupačnu i jednaku dostupnost zdravstvenoj zaštiti i edukaciji radi boljeg upravljanja dijabetesom i unapređenja ishoda lečenja.
Činjenice:
 
•        Trenutno preko 199 miliona žena živi sa dijabetesom. Procenjuje se da će do
kraja 2040. godine broj obolelih žena porasti na 313 miliona.
 
•         Dve od pet žena sa dijabetesom je u reproduktivnom dobu, odnosno preko 60
miliona žena u svetu.
 
•         Dijabetes je deveti vodeći uzrok umiranja žena u svetu, odgovoran za 2,1 miliona
smrtnih slučajeva godišnje.
 
•         Žene obolele od tipa 2 dijabetesa imaju približno 10 puta veću verovatnoću da
obole od koronarne bolesti srca u odnosu žene koje nemaju dijabetes.
 
• Žene obolele od tipa 1 dijabetesa imaju veći rizik za rani spontani pobačaj ili rađanje deteta sa urođenim anomalijama. 
 
Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 750.000 osoba ili 13,2% odraslog stanovništva, od čega je 52-53% obolelih ženskog pola. Prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata međunarodnih studija, 39% osoba sa tipom 2 dijabetesa nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.
 
Tokom 2016. godine, Zavodu za javno zdravlje Pančevo, sa teritorije Južnobanatskog okruga, prijavljeno je 970 novoobolelih od dijabetesa melitusa. Posmatrajući poslednjih 5-10 godina, ncidencije pokazuju da u Južnobanatskom okrugu od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci. U 2016.godini od ukupnog broja prijavljenih novoobolelih od dijabetesa, 54,9% su bile osobe ženskog pola. U našem okrugu najveći broj novoobolelih od dijabetesa tip 2 registruje se u uzrastu 50-64 godine, dok se prvi novooboleli  registruju već u uzrastu od 30 godina. 
 
Tabela 1. Distribucija broja novoobolelih i stope incidencije dijabetesa melitusa po polu u Južnobanatskom okrugu u 2015 i 2016.god, i petogodišnji prosek prijavljivanja (stope na 100.000 stanovnika)
 
 
 

dijabetes_tabela_1.jpg

 

Tabela 2. Distribucija broja obolelih i stope incidencije dijabetesa melitusa tip 1 i tip 2 po opštinama Južnobanatskog okruga u 2016.god. (stope na 100.000 stanovnika)
 
 
 

dijabetes_tabela_2.jpg

 

Šta je potrebno uraditi?
 
• Zdravstveni sistemi moraju posvetiti adekvatnu pažnju specifičnim potrebama i prioritetima žena.
 
• Ženama obolelim od dijabetesa treba obezbediti dostupnost neophodnih lekova i medicinske tehnologije, edukacije za samokontolu dijabetesa i informacija potrebnih za postizanje optimalnog ishoda lečenja.
 
• Ženama obolelim od dijabetesa treba obezbediti dostupnost savetovališta za planiranje porodice kako bi se smanjio rizik tokom trudnoće.
 
• U cilju unapređenja zdravlja, ženama i devojkama treba obezbediti veću pristupačnost fizičke aktivnosti.
 
2. Trudnicama je potrebna bolja dostupnost ranom otkrivanju dijabetesa, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom vaspitanju, kako bi se ostvarili pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dete. 
 
Činjenice:
 
• Svako 7. novorođenče je izloženo gestacijskom dijabetesu.
 
• Prema proceni Međunarodne dijabetes federacije (International Diabetes Federation – IDF), 2015. godine je 20,9 miliona ili 16,2% porodilja imalo neku vrstu hiperglikemije u trudnoći. Približno polovina žena sa gestacijskim dijabetesom će u roku od pet do deset godina nakon porođaja dobiti tip 2 dijabetesa.
 
• Polovina svih slučajeva hiperglikemija u trudnoći javlja se kod žena mlađih od 30 godina.
 
• Ogromna većina slučajeva hiperglikemija u trudnoći se nalazi u zemljama sa niskim i srednjim prihodom, gde je dostupnost zdravstvene zaštite žena uglavnom ograničena. 
 
Šta je potrebno uraditi?
 
• Strategije za prevenciju tipa 2 dijabetesa treba da se fokusiraju na zdravlje majki, ishranu i druge zdrave stilove života pre i tokom trudnoće, kao i na ishranu odojčeta i malog deteta.
 
• Antenatalna zaštita tokom trudnoće se mora optimizovati za promociju zdravlja kod mladih žena, kao i za rano otkrivanje dijabetesa i gestacijskog dijabetesa.
 
• Da bi se obezbedilo rano otkrivanje dijabetesa, bolja zdravstvena zaštita žena i smanjila maternalna smrtnost, neophodno je na primarnom nivou zdravstvene zaštite integrisati skrining dijabetesa i gestacijskog dijabetesa u preventivne zdravstvene usluge žena.
 
• Zdravstveni radnici treba da budu edukovani za otkrivanje, lečenje, menadžment i praćenje dijabetesa tokom trudnoće.
 
3. Žene i devojke su ključni akteri usvajanja zdravog načina života i unapređenja zdravlja za dobrobit budućih generacija.
 
Činjenice:
 
• Do 70% slučajeva tipa 2 dijabetesa se može prevenirati usvajanjem zdravog načina života.
 
• Među odraslim osobama 70% prevremenih smrti je uglavnom posledica navika stečenih tokom adolescencije.
 
• Majke imaju veliki uticaj na dugoročno zdravstveno stanje svoje dece.
 
• Istraživanje je pokazalo da kada majke imaju veću mogućnost raspolaganja kućnim budžetom, one više izdvajaju za hranu, zdravlje i obrazovanje dece.
 
• Žene su stub porodičnih navika u ishrani i stilu života, zbog čega imaju veliki potencijal za prenošenje prevencije izvan porodičnog okruženja.
 
Šta je potrebno uraditi?
 
•           Ženama i devojkama treba omogućiti laku i jednaku dostupnost znanju i resursima u cilju unapređenja njihovog zdravlja, zdravlja njihovih porodica i prevencije tipa 2 dijabetesa. Promocija fizičke aktivnosti kod adolescentkinja, mora biti prioritet u prevenciji dijabetesa, posebno u zemljama u razvoju.
                                                                                   
 
 


Marketing

Najnovije vesti