Ugao Braće Jovanovića i Karađorđeve
Hronika

PANČEVO: Odbijen projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Braće Jovanovića

Izvor: 
013info Čet, 01/04/2021 - 14:23

Gradski sekretarijat za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove i saobraćaj 25. marta je odbio zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta kao urbanističko-arhitektonska razrada lokacije katastarske parcele 4284/1 k.o.Pančevo za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, ulaz 1. Po+P+6+Ps, ulaz 2. Po+P+6, u ulici Braće Jovanovića br. 34-36, izrađen od strane „Archi house" Biroa za projektovanje i inženjering Pančevo, za investitora „Vit invest" d.o.o. Pančevo, Petra Preradovića br. 29, jer nije urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Celina 1 - širi centar (krug obilzanice) u naseljenom mestu Pančevo.

Ovaj projekat je vraćen na doradu u avgustu prošle godine.

Investitor je zatim 28. januara ove godine dostavio ispravljen Urbanistički projekat, a ponovna Javna prezentacija Urbanističkog projekta bila je oglašena u trajanju od 7 dana počev od 19. februara, u toku koje su pristigle primedbe Sekretarijata i zainteresovanih građana.

Komisija za planove je na 325. sednici održanoj 16. marta obavila stručnu kontrolu Urbanističkog projekta i sačinjen je izveštaj o obavljenoj stručnoj kontroli Urbanističkog projekta sa zaključkom da urbanistički projekat nije izrađen u skladu sa Planom generalne regulacije Celina 1 - širi centar (krug obilzanice) u naseljenom mestu Pančevo i predlogom da se Urbanistički projekat odbije.

Na osnovu Izveštaja Komisije za planove i uvidom u važeći planski dokument Planom generalne regulacije Celina 1 - širi centar (krug obilzanice) u naseljenom mestu Pančevo, utvrđeno je da Urbanistički projekat nije urađen u skpadu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima građenja navedenog planskog dokumenta koja se odnose na udaljenost objekta koji se planira od postojećih susednih objekata koja mora da bude minimalno 2/3 visine višeg objekta, visinu venca i slemena uličnog i dvorišnog dela objekta .namenu svih prostorija u objektu,prikaz svih susednih objekata, udaljenost infrastrukturnog objekta (trafostanice) od postojećeg objekta, trasu infrastrukturnih priključaka kroz parcelu, proveru svih ostvarenih urbanističkih parametara, položaja garažnih mesta, veličinu garaže i opisa Puzzle sistema.

Podnosiocu zahteva je ostavljen rok od tri dana da na ovakvo rešenje podnese prigovor Gradskom veću.

 

 


MarketingNajnovije vesti