muzej
Kultura

Izložba „Arheološka iskopavanja Narodnog muzeja Pančevo u 21. veku. Retrospektiva 2002–2017"

Pančevo, Sre, 30/05/2018 - 10:42
Aleksandar Stojković

U Narodnom muzeju Pančevo 31. maja 2018. godine u 12,30  časova otvara se izložba „Arheološka iskopavanja Narodnog muzeja Pančevo u 21. veku. Retrospektiva 2002–2017”, autora Jelene Đorđević i mr Vojislava Đorđevića, viših kustosa arheologa Narodnog muzeja Pančevo. Izložba se otvara u okviru programa održavanja 41. Skupštine i godišnjeg skupa Srpskog arheološkog društva.

Od svog osnivanja 1923. godine, Narodni muzej Pančevo neguje tradiciju terenskih arheoloških istraživanja, putem kojih se stiču i dopunjuju znanja o dubokoj prošlosti našeg kraja i obogaćuje muzejski arheološki fond. Ta tradicija nastavljena je i u 21. veku. Na izložbi su predstavljeni rezultati arheoloških iskopavanja Narodnog muzeja Pančeo obavljenih u periodu od 2002. do 2017. godine, na različitim arheološkim lokalitetima u jugozapadnom Banatu, a po prvi put se prezentuje deo otkrivenog arheološkog materijala sa nalazišta Staro selo u Idvoru, Donjovaroška (Najeva) ciglana u Pančevu, Ciglane na deliblatskom putu u Dolovu i iz ranosrednjovekovnih naselja na Livadama kod Pančeva.

Zbog održavanja godišnjeg skupa Srpskog arheološkog društva u prostorijama postavke, izložba je za posete otvorena od 2. juna 2018. godine, a traje do 21. jula 2018. godine.Marketing

Najnovije vesti