Makedonski

Makedonski
Ivanov u Pančevu

МОСТ КОЈ СПОЈУВА

По повод 70 години од организираното доселување на Македонците во Војводина, во Центарот за култура во Панчево се одржа свечена академија со богата културно-уметничка програма на која присуствуваа

Makedonski

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТА ВО ПАНЧЕВО

На 29 септември, во организација на Домот на младите во Панчево, во салата „Аполо“ се одржа тројазична книжевна вечер на која беа промовирани новинско-издавачките установи „Либертатеа“ и „

Makedonski
Makedonska zastava

Cвечена академија по повод 70 години од доселувањето на Mакедонците во Војводина

По повод 70 години од организираното доселување на Македонците во Војводина на 30 октомври во Центарот за култура во Панчево ќе се одржи свечена академија. Прославата ќе започене во 12 часот и 30