• bolovanje

  Sme li na bolovanju plata da vam bude manja od minimalca

  Za vreme provedeno na bolovanju radnik će dobiti platu u iznosu od 65 odsto svoje zarade. Ovo, međutim, ne važi ako radnik radi za minimalac – u tom slučaju, po zakonu mu sleduje njegova cela (minimalna) zarada i tokom bolovanja. Postoji samo jedan izuzetak, ali on nikako ne podrazumeva da poslodavac „preko noći“ odluči da radniku isplati manje od minimalca. Naprotiv.

  Bolovanje zbog bolesti kućnog ljubimca – opravdan ili neosnovan zahtev

  Predlog da se uvede pravo na bolovanje kada se ljubimac razboli zavadio je korisnike društvenih mreža. Dok jedni kažu da je to neophodno, objašnjavajući da se im ljubimci kao i ostali članovi porodice, drugi odgovaraju da ima važnijih nerešenih problema, kao na primer da nije moguće da se bolovanje dobije za negu roditelja.

  Sumnjive dijagnoze i lažna bolovanja idu na skener?

  Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je u primeni od novembra prošle godine, izabrani lekar može da dozvoli samo 30 dana bolovanja, a duža odsustva odobrava komisija RFZO-a. Osim skraćenja bolovanja, unete su izmene i kada je reč o povezivanju bolovanja, a za poslodavce je kraći rok za isplatu bolovanja.