• euprava

  Nove usluge – Obaveštenja o isteku dokumenata i eTurista

  Srbija je, uz pomoć reforme javne uprave koju vrši uz podršku Evropske unije dobila dve važne usluge – Obaveštenja o isteku dokumenata i eTuristu čiji je cilj da se građani na vreme obaveste kada im ističu dokumenta, odnosno da građani imaju pristup kvalitetnoj bazi podataka o ugostiteljima.

  Kada i kako vas e-Uprava podseća da vam ističu lična dokumenta

  Na portalu e-Uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima 172 usluge – najviše od svih ministarstava. Građani ne moraju više puta da odlaze u policijske uprave zbog ličnih i drugih dokumenata već zahteve podnose preko portala. Nedavno je uvedena i usluga koja obaveštava građane o isteku roka važenja lične karte, pasoša, vozačke dozvole i registracione nalepnice.

  Građani preko eUprave mogu da se upišu i promene podatke u biračkom spisku

  Svi građani mogu potpuno besplatno da elektronski podnesu zahtev za upis ili promenu podataka u biračkom spisku putem portala eUprava, saopšteno je danas iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podsetilo je da je, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu u cilju dodatnog unapređenja Jedinstvenog biračkog spiska uspostavilo novu uslugu na Portalu eUprava Zahtev za upis/promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku.