• imovina

    Koliko nas košta put do katastra – da li je zakon „kriv“ za povećanje troškove upisa nepokretnosti

    Kad se kupi nekretnina treba je upisati u katastar nepokretnosti. Od nedavno to ne možete da uradite sami već morate da angažujete profesionalce, odnosno advokata, javnog beležnika i licencirane geodetske organizacije – da podnesu zahtev u vaše ime. Da taj dodatni trošak diskriminiše one slabijeg imovnog stanja, ocenila je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je Ustavnom sudu uputila inicijativu da se preispitaju te odredbe zakona.