• inostranstvo

    Gde i kako mogu da se prijave za glasanje na izborima birači u inostranstvu?

    Birači koji borave u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije da podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu i to moraju da obave najkasnije pet dana pre zaključenja spiska, odnosno do 25. novembra.