• raspust

    Kad počinje prolećni raspust?

    U Srbiji važe dva školska kalendara – jedan donosi AP Vojvodina i po njemu rade škole sa područja Pokrajine, a drugi važi za ostatak zemlje i njega propisuje Ministarstvo prosvete. U oba kalendara obrazovno-vaspitnog rada predviđen je prolećni ili takozvani uskršnji raspust, ali ne u isto vreme.