• Uroš Predić

    PANČEVO: Manje poznati Uroš Predić

    Dokumenti i fotografije, pisma i razglednice, umetnička dela, kako je izgledao umetnikov atelje i ko mu je pozirao, faktografske, ali i manje poznate detalje života Uroša Predića, donosi izložba kojom Istorijski arhiv u Pančevu obeležava 70 godina od njegove smrti. Izloženo svedoči o životu i radu umetnika u Pančevu i van ovog grada, kao i o članovima njegove porodice, kolegama, prijateljima i savremenicima. Većim delom bogata građa o jednom od naših najznačajnijih slikara druge polovine 19. i prve polovine 20. veka, otkupljena je od kolekcionara, a posebno se izdvaja originalni crtež, „Čovek s ukrštenim prstima”, datovan septembra 1908. godine, s inicijalima slikara.