• zarada

  Promenjen način obračunavanja zarada ženama koje održavaju trudnoću – ko može da dobije obeštećenje

  Odlukom Ustavnog suda u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom promenjen je način na koji se obračunava zarada ženama koje održavaju trudnoću. Do sada su te žene bile u neravnopravnom položaju budući da su im u obračun proseka zarade meseci provedeni na trudničkom bolovanju računati sa nulom. Oštećene majke po slovu zakona imaće pravo i na obeštećenje. Odluku Ustavnog suda pozdravila su udruženja roditelja, uz napomenu da pomenuti zakon ima još spornih članova.

  Prosečne decembarske zarade u južnom Banatu

  Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2023. godine iznosila je 130.405 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 95.093 dinara.

  Žene u IT sektoru zarađuju manje od muških kolega

  Tehnologija, kao najbrže rastuća industrija, nudi mnogo mogućnosti za one koji se njome bave. Međutim, za žene je ona i dalje teren sa znatnim preprekama. Iako IKT sektor u našem regionu, kao i u svetu, beleži brz rast i otvara brojne mogućnosti za ekonomski i društveni razvoj, praksa pokazuje da one često ostaju zaglavljene na nižim pozicijama usled sistemskih, teško uočljivih predrasuda. Nedovoljno su zastupljene na najvišim rukovodećim mestima, uprkos istom ili višem stepenu obrazovanja.

  Kupovna moć građana u ogledalu statistike

  Zvanična statistika saopštila je da je kupovna moć građana Srbije u trećem kvartalu bila slabija nego u drugom, pošto je za pokrivanje prosečne potrošačke korpe u trećem kvartalu bilo potrebno 1,18 prosečnih zarada, a u drugom kvartalu 1,16.

 • Prosečna vojvođanska plata u julu 673 evra – u Pančevu iznad proseka

  Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, julska prosečna zarada u Srbiji je, bez poreza i doprinosa, iznosila 83.781dinar, odnosno oko 713 evra. U odnosu na jul prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade bila su nominalno veće za 14,6 odsto, a realno 1,9 odsto.