• završni ispit

  Provera znanja za osmake već u martu: Spremni ispitni materijali za završni ispit, u toku tehnička priprema i štampa

  Osmaci imaju još četiri meseca da se pripreme za malu maturu, a svoje znanje će moći da provere već 22. i 23. marta, kada je zakazana proba male mature. U Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kažu da su testovi za probu male mature spremni, ali da je spreman i ispitni materijal za završni ispit, da je u toku tehnička priprema i štampa.

 • Osmaci imaju još deset dana da izaberu predmet za treći test na završnom ispitu

  Učenici osmog razreda osnovnih škola do 29. decembra mogu da se izjasne koji će predmet od pet ponuđenih raditi kao treći test na završnom ispitu. Učenici za treći test mogu izabrati biologiju, geografiju, istoriju, fiziku ili hemiju, a prijave se podnose elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi.

  Počelo prijavljivanje osmaka za predmet koji će polagati kao treći na maloj maturi

  Učenici osmog razreda osnovnih škola imaju mogućnost da se od danas pa do 29. decembra izjasne elektronski putem preko portala Moja srednja škola https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/ ili pisanim putem u školi koji će predmet od pet ponuđenih – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu, najavila je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.