Penzioner Foto: pixabay
Društvo

Javni poziv vojnim invalidima za banjsko lečenje

Pančevo, Pon, 28/03/2016 - 13:55
Ivana Predić

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu objavilo je na svojoj internet stranici Javni poziv vojnim invalidima za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko i klimatsko lečenje i oporavak.

Uz obrazac zahteva potrebno je priložiti rešenje nadležnog organa o priznatom svojstvu vojnog invalida i poslednji izveštaj lekara specijaliste (odgovarajuće grane specijalizacije), ne stariji od godinu dana.

Zahtevi se podnose Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4, 11000 Beograd. Na koverti obavezno treba naznačiti „Zahtev - banjsko i klimatsko lečenje i oporavak”.

Rok za podnošenje zahteva je 15.oktobar 2016. godine. Zahtevi koji pristignu nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

Javni poziv, kao i obrazac zahteva moguće je preuzeti sa internet stranice ministarstva http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi.Marketing

Najnovije vesti