Društvo

PANČEVO: Gradski budžet stiže na korak od 6 milijardi

Pančevo, Pon, 10/07/2017 - 12:40
Vladimir Đoković

Gradsko veće prihvatilo je prvi predlog izmena gradskog budžeta u ovoj godini. Ostaje da odbornici Skupštine Grada na sednici zakazanoj za 13. juli donesu i odluku o izmeni budžeta koji dostiže 5,9 milijardi dinara.

Tačno pola prihoda pančevačkog budžeta u ovoj godini biće porezi  - 2,9 milijardi dinara. Od domaćih zaduženja pre svega kredita budžet računa na 853 miliona dinara odnosno 15 odsto. Iz prethodnih godina prenosi se tada ne potrošenih budžetskih 849 miliona što je novih 14 a čak 13 odsto odnosno 786 vodi se kao grupa drugih budžetskih prihoda. U kategoriji donacija, pomoći i transfera u budžetu će se naći 258 miliona ili 4 odsto dok su primanja od prodaje nefinansijske imovine viđena na 145 miliona dinara u 2017. godini što je 3 odsto ukupnog budžeta.

Prema predlogu budžeta najviše, čak 34 odsto odnosno gotovo 2 milijarde dinara, biće potrošeno na korišćenje roba i usluga. Za osnovna sredstva očekuje se potrošnja  980 miliona odnosno  17 odsto budžeta dok su planirani budžetskih rashodi za zaposlene 924 miliona dinara odnosno 16 odsto ukupnog budžeta. Budžetske donacije, dotacije i trasferi ukupno će dosegnuti 12 odsto budžeta odnosno 700 miliona dinara. Za grupu ostalih rashoda planirana je potrošnja 441 miliona dinara – 7 odsto budžeta. Dok je ukupni budžetskih trošak subvencija 277 miliona dinara – 5 odsto budžeta. Po 4 posto gradskog budžeta biće biće potrošeno na socijalnu pomoć i otplatu glavnica kredita. Socijala ukupno može da računa na 260 miliona dok će glavnice odneti 239 miliona dinara. Za otplatu kamata planirano je 39 miliona dinara.Marketing

Najnovije vesti