Društvo

Radioaktivni gromobrani i dalje u Pančevu, Starčevu, Novom Selu, Dolovu, Kačarevu i Brestovcu

Pančevo, Uto, 13/02/2018 - 13:28
Vladimir Đoković

 

 

Postavljanje radioaktivnih gromobrana zabranjeno je zakonom donetim 2009. godine. Tada je ostavljen i rok od pet godina za uklanjanje postojećih radioaktivnih gromobrana. Početkom 2018. godine radioaktivnih gromobrana i  dalje ima po Pančevu, ali i Banatskom Brestovcu, Banatskom Novom Selu, Kačarevu, Dolovu i Starčevu.

Prema podacima dobijenim od državne Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije na u gradu je 3 gromobrana i dalje u ulici Prvomajskog na broju 10, i jedan u Ritskoj gde je sedište Krznare.

Agencija navodi da je 11 radioaktivnih gromobrana i dalje u Dolovu, na objektima nekadašnjeg poljoprivrednog preduzeća. U Banatskom Brestovcu je 7 zabranjenih gromobrana, navodi Agencija, na objektima nekadašnjeg poljoprivrednog preduzeća, dok je 6 gromobrana na objektima poljoprivrednog preduzeća . A tri radioaktivna gromobrana su u Starčevu, na objektima poljoprivrednog preduzeća Vojvodina. Jedan radioaktivni gromobran nalazi se i na objektima nekadašnjeg poljoprivrednog preduzeća koje je radilo u sistemu nekadašnjeg PIKa Tamiš.

Radioaktivni gromobrani se uklanjaju samo o trošku vlasnika objekata a to mogu raditi samo firme Instituta nuklearnih nauka iz Vinče i preduzeće za trogovinu i usluge “Milcommerce” – jer imaju potrebna ovlašćenja. Uklonjeni gromobrani su radioaktivni otpad i mogu se odložiti samo u Institutu za nuklearne nauke u Vinči.

Prema navodima agencije ako su na predviđenim lokacijama ovi gromobrani ne ugrožavaju životnu sredinu. Opasnost može nastati ako nisu na tim lokacijama gde bi fizička oštećenja mogla da izazovu kontaminaciju.Marketing

Najnovije vesti